Hovmarksparken bliver til KLOVmarksparken

Vil du være med til at gavne naturen i Hovmarksparken og gøre noget godt for dyrevelfærden, samtidig med at du får din fryser fyldt med mørt oksekød?

Med forårets komme er det blevet tid til at fortsætte den grønne udvikling af arealerne i Hovmarksparken i Lystrup, som allerede har taget sin begyndelse med etablering af regnvandsbassin og udsåning af vilde blomster. I naturlig forlængelse af Vild Med Vilje-projektet, oprettes i nær fremtid en frivillig Kogræsser- og Naturplejeforening, som skal bidrage til at skabe mere naturindhold og større oplevelser, midt i Lystrup.

På initiativ af Aarhus Universitet, har Danmarks Naturfredningsforening (DN) i samarbejde med Aarhus Kommune og en flok engagerede beboere i området brugt vinteren på at forberede etableringen af en kogræsser- og naturplejeforening, som senere på foråret vil udsætte 3-4 kreaturer i parken. Her er det meningen, at dyrene skal gå og græsse, døgnet rundt hele sommeren, hvorefter de til efteråret slagtes og kødet fordeles blandt medlemmerne i foreningen. På den måde holdes vegetationen nede, til glæde for de mange nøjsomme, lyskrævende planter og insekter der knytter sig til de lysåbne danske naturtyper, og som i dag er alvorligt trængte og truede i det danske landskab. Samtidig giver initiativet anledning til formidling af naturforvaltning og beskyttelse af den biologiske mangfoldighed, der med et moderne ord kaldes biodiversitet. Og endelig får de heldige medlemmer i foreningen mulighed for at stifte bekendtskab med praktisk dyrehold, og i bogstaveligste forstand, at følge deres bøffer fra jord til bord. Velbekomme!

I den kommende tid vil de praktiske forberedelser af et ca. 3 ha stort græsningsareal gå i gang i parken, og der vil blive opsat et elhegn med låger i, således at beboerne i området og andre brugere af parken, fortsat kan have deres gang på arealerne, sammen med de græssende dyr. Det vil også være tilladt at medbringe hunde indenfor hegnet, så længe de naturligvis holdes i snor, ganske som i dag. Boldbanen og hele den østlige del af søen vil komme til at ligge udenfor indhegningen, ligesom der fortsat vil være uhindret færdsel på stien tværs igennem parken.

Lyder det alt sammen som noget du kunne tænke dig at vide mere om, eller måske ligefrem deltage i, så mød op til Informationsmøde og stiftende generalforsamling torsdag d. 7. april kl. 19.00-21.00 i Cafeteriet – Lystrup Hallen.

Tilmeld dig her

For yderligere oplysninger om det konkrete projekt i Hovmarksparken henviser vi til facebooksiden Vild med Vilje Lystrup,  denne hjemmeside der dog stadig er under opbygning, eller for info om kogræsser- og naturplejeforeninger i almindelighed til DN’s hjemmeside